Neem nu contact op
06 43554958

Overheid

De Wro is per 1 juli 2008 in werking getreden. De Wabo heeft per 1 oktober 2010 zijn intrede gedaan. Verder zijn wetgevingstrajecten als de Crisis- en Herstelwet, Waterwet, de vernieuwde Woningwet van 2007 en de 4e tranche Awb afgerond. Voor u als overheid levert dit veel werk op. Naast de reguliere werkzaamheden moeten de al deze wetgevingstrajecten worden geïmplementeerd. Zowel inhoudelijk als organisatorisch kan dit druk geven op de staande organisatie.

Projectmatig of detachering

Sieben&Lont-Bestuursrechtadviseurs kan op projectmatige wijze of u via detachering ondersteunen bij zowel de implementatie van wetgeving of om “de winkel” open te houden.

Ervaring overheidsfuncties

Sieben&Lont-Bestuursrechtadviseurs is specialist op het gebied van het omgevings- en bestuursrecht. Enkele functies die wij voor overheden hebben vervuld:

 • Jurist omgevingsrecht
 • Teamleider
 • Bestuursondersteuner
 • Senior Adviseur A
 • Projectleider bestemmingsplannen
 • Projectleider implementatie handhavingsbeleid
 • Bestemmingsplanjurist
 • Senior juridisch medewerker Bouwen en Wonen
 • Beleidsmedewerker VROM
 • Secretaris Commissie Bezwaar en Beroep
 • Secretaris Raadscommissie VROM
 • Juridisch medewerker VROM