Neem nu contact op
06 43554958

Overheid

Het omgevingsrecht staat nooit stil. Na de Wro, Wabo en Crisis- en Herstelwet is er snel doorgestapt richting de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is op dit moment voorzien op 1 juli 2023. Voor u als overheid levert dit veel werk op. Naast de reguliere werkzaamheden moeten de al deze wetgevingstrajecten worden geïmplementeerd. Zowel inhoudelijk als organisatorisch kan dit druk geven op de staande organisatie.

Projectmatig of detachering

Sieben&Lont-Bestuursrechtadviseurs kan op projectmatige wijze of u via detachering ondersteunen bij zowel de implementatie van wetgeving of om “de winkel” open te houden.

Ervaring overheidsfuncties

Sieben&Lont-Bestuursrechtadviseurs is specialist op het gebied van het omgevings- en bestuursrecht. Als projectleider/jurist zijn wij onder meer betrokken geweest bij wind- en zonneparken, een zeesluis, chemische industrie, woningbouw, omzetting van kantoren naar wonen, een voetbalstadion en ruimte-voor-de-riviermaatregelen.